projects_investments

Walltopia AD
  • Walltopia

  • projects_company: Walltopia AD
  • projects_sector: Производство
  • projects_date: 2015
  • projects_status: Инвестирани
  • projects_total_investments: €10,500,000
  • projects_bpc_investments: €4,500,000
  • projects_investors: CEE Equity

Walltopia (www.walltopia.com) е водещият световен производител на стени за катерене (www.walltopia.com). Досега дружеството е изпълнило повече от 1300 проекта в 50 държави. Стените за катерене на Уолтопия преобразиха сектора на катеренето, като направиха катеренето на закрито по-достъпно, по-безопасно и по-приятно.

От 2012 г. насам Уолтопия разшири своя портфейл с продукти и услуги, обхващайки развлекателния сектор, и започна да предлага цялостни решения за семейни развлекателни центрове, търговски центрове и приключенски паркове. Най-новите концепции на Уолтопия, като например Funtopia, Rollglider и Rocktopia, вече са инсталирани по целия свят. Пълният набор от иновативни продукти за активни развлечения на Уолтопия е достъпен на: http://walltopia.com/downloads.

Уолтопия има динамичен млад екип под ръководството на Ивайло Пенчев и Метин Мусов. Ивайло Пенчев е номиниран сред 6-те най-динамични предприемачи, избрани за дискусиите на Accelerator по време на Срещата на високо равнище на EY за избор на световен предприемач на годината.

go_back project_contact_us