projects_investments

  • projects_company:
  • projects_sector:
  • projects_date: 2015
  • projects_status:
  • projects_total_investments:
  • projects_bpc_investments:
  • projects_investors:

Rigana е един от предпочитаните от българската месопреработвателна промишленост доставчици на смеси за овкусяване, подправки и други комбинирани продукти. Продуктите се разработват в собствена лаборатория от екип от опитни специалисти, които използват иновативен подход за разработването на нови рецепти и за експериментиране с нови съчетания, подобрени комбинации от подправки и добавки в съответствие с най-новите световни тенденции.

Дружеството има обширна линия от над 50 продукта, обхващащи над 7 категории, и обслужва множество местни и регионални клиенти.

Чрез инвестицията дружеството ще може да модернизира своите производствени съоръжения, както и ще извърши придобивания в България и региона.

go_back project_contact_us